Taşkale

Taşkale’nin eski adı Kızıllar’dır. Yapılan araştırmalar ve tesbitlerle Taşkale-Kızıllar’ın tarihi İ.S. 2-3. yüzyıllara kadar inmektedir, Yöre­de bulunan ve harebe halindeki Manazan, Zanzana ve Miske gibi yerleşim yerlerinde yapılan tesbitler ve ortaya çıkan buluntular Geç Roma, Erken Hristiyanlık, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı dönemlerine ait izler taşımaktadır.

Continue reading

Translate »
%d bloggers like this: