Rumkale

Rumkale şehrinin kuruluşu İlk çağlara dayanmaktadır. Stratejik konumundan dolayı Asur çağından beri buraya yerleşildiği, hatta burasının Asur Kralı III. Salmanassar tarafından M.Ö. 855’te zapt edildiği bildirilen “Şitamrat” olduğu kabul edilmektedir.

Continue reading

Translate »
%d bloggers like this: