Allianoi

Sağlık tanrısı Asklepios’a adanan, su perisi (Nymphe) ‘nin mekanı…

Allianoi

[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3610.jpg]1631
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3613.jpg]1370
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3623.jpg]1140
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3632.jpg]1170
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3659.jpg]1100
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3665.jpg]1060
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3792.jpg]1010
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3802.jpg]1020
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3813.jpg]960
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3820.jpg]980
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3829.jpg]910
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3845.jpg]900
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3875.jpg]950
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3879.jpg]870
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3886.jpg]840
[img src=http://www.oguzsevim.com/wp-content/flagallery/allianoi/thumbs/thumbs_img_3936.jpg]830

İzmir İli, Bergama İlçesi sınırları içinde, Bergama-İvrindi karayolunun 18. km’sinde, Bergama’nın kuzeydoğusunda, Yortanlı Barajı gölet alanının tam ortasında, Paşa Ilıcası Mevkii’nde yer almaktadır.

1998 yılından bu yana da Paşa Ilıcası merkez olmak üzere baraj gölet alanı içinde kalan alanda kurtarma kazı çalışmaları devam etmektedir.

Baraj Gövdesi ve çevre ile bağlantısını sağlayacak yol yapım çalışmaları devam etmektedir. Proje aynen uygulandığı takdirde, baraja su toplanmaya başlandığı gün Allianoi tamamen su altında kalacaktır. Yağış rejimi ve bitki örtüsü ile bağlantılı olarak yaklaşık 40-60 yıl arasında ömrü olduğu düşünülen barajın gölet alanında bu süre zarfında alüvyon birikecek. Ve Allianoi yaklaşık 12- 15 m.’lik alüvyon dolgu altında kalacaktır.
Antik yazarlardan P.Aelius Aristides’in Hieroi Logoi adlı eserinde (III.1 ) Allianoi anılmaktadır. Bu antik kaynak haricinde henüz, antik yazarlarda veya epigrafik buluntularda, Allianoi hakkında başka bilgiye ulaşılamamıştır.

Prehistorik Dönem: Allianoi’un batısında orman arazisinde yapılan kazı çalışmaları sırasında, ETÇ II’ye ait bir adet Yortan kabı ele geçmiştir. Çakmak Tepe eteklerinde ise çok sayıda çakmak taşı eser saptanmıştır. Bunun haricinde dolgu toprak içerisinden iki adet taş balta ele geçmiştir. Tüm bunlara dayanılarak Allianoi ve yakın çevresinde prehistorik bir yerleşim olduğu düşünülmektedir.

Helenistik Dönem: Bu dönemde sıcak sudan dolayı küçük bir termal merkezi olduğu sanılmaktadır. Sıcak sudan bu dönemden itibaren yararlanılıyordu. Helenistik Çağ’a ait sadece birkaç arkeolojik ve nümizmatik eser ele geçmiş olmasına rağmen Allianoi merkez yerleşiminde Helenistik mimariye rastlanılmamıştır.

Roma Dönemi: Allianoi’da, Roma İmparatorluk Dönemi’nde (İ.S. II. yüzyıl) kült merkezinde, Anadolu’nun pek çok merkezinde ve Pergamon’daki Asklepieionda olduğu gibi büyük bir bayındırlık faaliyeti yaşanmıştır. Kült merkezinde mevcut binaların büyük bir kısmı bu döneme aittir. Ilıcanın yanı sıra, köprüler, caddeler, sokaklar, insulalar, geçiş yapısı, propylon, ve nympheum bu dönemde planlanır.

Bizans Dönemi: Allianoi’da yoğun yerleşimin görüldüğü dönemdir. Ancak Pergamon’da olduğu gibi sosyo-ekonomik açıdan son derece zayıf bir dönem yaşanmıştır. Kült merkezinde yaşamaya başlayan Bizanslılar, Roma Çağı’na ait heykeltıraşlık eserlerini ve mimarlık kalıntılarını tahrip edip,devşirme malzeme olarak kullanmaya başlamışlardır. Roma Çağı’na ait, stoaların ve ana caddelerin tabanları kullanılmak suretiyle, yeni basit mekanlar yapılmıştır. Allianoi’un en önemli yapısı olan ılıcanın ve nympheumlar da ihtiyaçlara uygun küçük değişiklikler yapılarak kullanılmaya devam etmiştir. Bazilikal planda büyük bir kilise inşa edilmiştir. Yerleşmenin içinde ve yakın çevresinde de şapeller yapılmış, ayrıca bu dönemde metal, seramik ve cam atölyelerini kurulmuştur.

Osmanlı Dönemi: Osmanlı döneminde Paşa Ilıcası, Aydın Salnameleri’nde geçmektedir. Ancak yoğun bir şekilde kullanılmamıştır. Çünkü kazılar sırasında Osmanlı dönemine ait birkaç sikkenin dışında iz yoktur. 20. yy’ın başında bölge Kaymakamı Kemal Bey tarafından Ilıca ele alınmış ve büyük havuzun bulunduğu yerin kısmen yeniden kullanıma açılmasını sağlamıştır. Ancak ılıcanın batısında Roma köprüsünün, Osmanlı döneminden 1979 yılına kadar Bergama-İvrindi arasında kullanıldığı anlaşılmaktadır.

Günümüz: 20. yüzyılın başında kısmen temizlenmiş ancak sonra yeniden gelen sel nedeniyle, 1950’li yıllara kadar atık durumda, ılıcanın olduğu kısım, atıl durumda kullanıldığı anlaşılıyor. 1992 yılında, Bölge Karayolları Müdürlüğü tarafından mevcut ve hallen kullanılan Roma Köprüsü, kurul kararı olmaksızın ihale ile kısmen deforme edilerek yeni bir köprü inşa edilmiştir. Aynı yıl Ilıcanın restorasyonu İzmir Valisi tarafından İl Özel İdaresi aracılığı ile ihaleye verilmiştir. Bir yıl süren restorasyon işlemleri sırasında yine kurul kararı olmaksızın ılıcanın içi deforme edilerek üzerine modern bir bina yapılmıştır. Bu tarihten itibaren işletmeye verilmiştir, Şubat 1998’de yaşanan ağır bir sel taşkını ile tesis yeniden kullanılamaz duruma getirmiştir. Çayın güneyinde ise özel şahıslara ait olan arazide tarım yapılmıştır. Bu onarımlarda ilave edilen modern binaların büyük bir bölümü 2003 yılı çalışmaları sırasında kaldırılmış ve antik ılıca mekanları ortaya çıkarılmaya başlanmıştır.

Kaynak : www.allianoi.org

———————————————————————————————————————————————————

Direnişini 2001’den bu yana sürdürüyordu. Ama 3. Akademik Bilim Komisyonu’na yenildi. Dünya mirası listesine girebilecek kadar değerli Allianoi sular altına gömülüyor.

Uzun süredir Yortanlı Baraj Göleti’nin altında kalıp kalmayacağı tartışılan Allianoi’de acı sona gelindi. Bu ünlü örenyerinde 1998 yılından bu yana kazı çalışmaları yapılıyor. Bergama’nın 1800 yıllık ikinci sağlık merkezi, Allianoi’de ortaya çıkartıldı. Yine dünyanın en büyük ve en sağlam kalabilmiş, içinde sıcak suyu bulunan Roma ılıcası da Allianoi’de. Arkeoloji, sanat tarihi, mimarlık, tıp, farmakoloji ve hidroloji tarihi bilimlerinin literatürüne girebilecek önemli sonuçlara yine burada ulaşıldı.
Allianoi’nin korunması için Türkiye’de 35 bin imza toplandı ve T.C. Başbakanlığı’na 2005 ile 2006 yıllarında en çok Allianoi’nin korunması için yazılı başvuru yapıldı. Çok sayıda etkinlikle de Allianoi anlatıldı. Fakat bütün bunlar sonucu etkileyemedi.
Allianoi 2001 yılında I. derecede arkeolojik sit alanı ilan edilmişti. Ama bu karar oraya baraj yapılmasını engelliyordu. Bu nedenle kararın kaldırılması için çeşitli yöntemler denendi ve Ekim 2007’de amaçlarına ulaştılar. Korumaya yönelik alternatif projeler ise ‘pahalı oldukları’ gerekçesiyle hep reddedilmişti. Oysa Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2005 yılında oluşturduğı 1. Akademik Bilim Komisyonu hem Allianoi’nin sualtında bırakılarak korunmasının mümkün olmadığını, hem de dünya kültür mirası listesine girebilecek değerde önemli bir örenyeri olduğunu vurgulamıştı. Bu karara rağmen bir yıl sonra ikinci bir akademik bilim komisyonu oluşturmasına ihtiyaç duyuldu. Ancak bu komisyon da sualtında kalma gibi bir kararı kendilerinin veremeyeceğini rapor etti.
Allianoi suya direnmiş ama komisyonların arkası gelmemişti. Nihayet geçtiğimiz aylarda 3. Akademik Bilim Komisyonu kararını verdi ve koruma kurulunun onayı ile Allianoi’nin sular altında bırakılması karara bağlandı.
Henüz bilimsel kazılar tamamlanmadan, üstüne üstlük uluslararası sözleşmeler hiçe sayılarak alanın bu kararla, dünyanın sayılı kültür miraslarından birine ev sahipliği yapan Türkiye, önümüzdeki günlerde onu kendi elleriyle geri dönüşü olmayacak biçimde sulara terk etmiş olacak.

Kaynak : Atlas Ocak 2008, Sayı 178

———————————————————————————————————————————————————–

Allianoi için yeni bir umut ışığı daha
AA
27.07.2009
Antik kaplıca tedavi merkezi olarak bilinen Allianoi’nin, mille kaplanarak Yortanlı baraj suları altında kalmasına olanak veren Koruma Bölge Kurulu kararının yürütmesinin Danıştay tarafından durdurulduğu bildirildi. Allianoi Girişim Grubu Dönem Sözcüsü Alime Mitap, İzmir 2 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun, Allianoi’nin mille kaplanarak inşa edilen Yortanlı Barajı’nın suları altında bırakılmasını öngören kararına yönelik, yerel idare mahkemesinde açılan iptal davasına ilişkin Danıştay’da görülen temyiz davasının sonuçlandığını kaydetti. Danıştay 6’ncı Dairesi’nde görülen davada, yüksek mahkemenin yerel idare mahkemesinin daha önce almış olduğu “iptal istemini reddeden” kararının yürütmesini, davalı idare olan Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın savunmasını dahi almaya gerek duymadan durdurduğunu belirten Mitap, şunları kaydetti: “Allianoi’yi yok edecek tüm işlem ve kararların hukuka aykırı olduğu kesinleşmiş durumdadır. Bundan böyle ‘Allianoi Antik Sağlık Yurdu’nu yok edecek her türlü işlemi yapan, eylemde bulunan kamu görevlilerinin hukuksal ve cezai sorumluluğu olacaktır.”

Kaynak : AA

4 thoughts on “Allianoi

 1. oğuz bey merhaba,
  akşam gazetesinin haftasonu ekleri için
  allianoi hakkında bir haber yapıyordum,
  fazla vaktim olmadığı için fotoğraf sorunu yaşadım da,
  sizin sitenizdeki fotoğrafı gördüm.
  erken soramadığım için kusura bakmayın ama
  fotoğrafınızı sizin imzanızla kullanmamın bir sakıncası yok değil mi? haber bu pazar günü akşam’ın pazar ekinde çıkacak.

Yorum yazabilirsiniz

Translate »
%d bloggers like this: